top of page

Opleiding tot loopbaanbegeleider

Loopbaanbegeleiding in/via natuur

... Corona nodigt uit tot een andere aanpak

Wil je anderen helpen met het vormgeven van hun job op een gezonde, geluk creërende en engagerende manier? Leer praktische methodieken tijdens de Opleiding tot Loopbaanbegeleider. Binnen deze opleiding is de visie gebaseerd op Duurzaam Werken met een bijzondere aandacht voor het anders in het werk staan en het anders vormgeven van werkcontexten. De rode draad binnen deze opleiding is natuurcoaching maar wordt aangevuld met andere krachtige werkwijzen die je kan toepassen in en via de natuur.

 

Op het einde van deze opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat.

 

Met de opleiding willen we volgende doelstellingen realiseren voor de deelnemers:

 • Kunnen starten als loopbaanbegeleider voor particulieren of in bedrijven

 • Loopbaanbegeleiderscompetenties ontwikkelen

 • Zich eigen maken van een concreet “plan de campagne” om mensen loopbaangericht te begeleiden naar wellbeing & duurzame inzetbaarheid 

 • Methodieken van natuurcoaching leren, toegepast in loopbaanbegeleiding

 • Zelf herbronnen

Via outdoor themagerichte workshops werken we toe naar het doel. 

De thema’s die tijdens de workshops aan bod komen zijn:

 

 • Talenten, passies, waarden en innerlijke drivers ontdekken, evenals het soort werk en werkomgeving dat hierbij past

 • Balans op mentaal, emotioneel en fysiek vlak realiseren evenals het belang van zingeving (integrale - wetenschappelijk onderbouwde - welzijnsinsteek)

 • Loopbaangesprekken voeren al wandelend/ in de natuur

 • Analyse (op persoonlijk vlak) van factoren die geluk, gezondheid en werkgoesting belemmeren en bevorderen

 • Omgaan met stress & het voorkomen van burnout

 

Ben jij leidinggevende, coach of HR-professional, of heb je ervaring in het werkgerelateerd begeleiden van mensen? Ben je ook al natuurcoach? Dan kan je onmiddellijk aansluiten.

Indien je nog geen basisopleiding tot Natuurcoach hebt gevolgd is het noodzakelijk om een introdag te volgen. 

 

Locatie: België (Faluintjes - regio Aalst), Zuid-Frankrijk (Occitanië -Larroque/ Puycelsi) of Zuid-Spanje (Andalusië)

Data:

4 juni - 10 juni 2023 (Zuid-Frankrijk, regio Puycelsi)

andere data op aanvraag (België, Frankrijk, Spanje) - we brengen geïnteresseerden bij elkaar, kleine groepen van max. 4 personen, met respect voor Coronaregels

Prijs: 

 • € 2040 (per persoon) - Cursusmateriaal en versnaperingen zijn inbegrepen. Accommodatie en vervoer zijn niet inbegrepen (dit kan je vrij regelen naargelang je eigen budget en wensen).

 • € 320 (facultatief): extra voor introdag natuurcoaching (indien men nog geen natuurcoach is) - verschillende data & locaties beschikbaar​

 • € 150 à 240: extra voor accommodatie in het herbronningshuis (Zuid-Frankrijk). 

 • Intake en één opvolgingsgesprek via skype, zijn in de prijs inbegrepen.

 • Wij zijn erkend voor de subsidie via de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30 % van het bedrag van deze opleiding. 

 

Interesse? Meld je aan voor de opleiding. Lut Van Mossevelde contacteert je dan telefonisch om te bekijken of de verwachtingen van beide kanten compatibel zijn. (intakegesprek)

 

Buiten de vermelde data kan de opleiding ook voor privégroepen of bedrijven georganiseerd worden. Voor de prijs en meer informatie hierover neem je best contact op met ons.

Foto_LutVanMossevelde_Pagina_Overons.jpg

Trainer/coach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lut Van Mossevelde

+ 32 476 96 39 59

bottom of page