top of page

Opleiding tot Therapeutisch Coach 

In en via de natuur

Transformerende opleiding voor professionals.  Holistisch therapeutische insteek.

Wil je zelf je blokkerende patronen verder doorbreken en je kwetsuren wegwerken? Wens je te komen tot echte zelfkennis?  Wil je je eigen projecties en die van anderen kunnen doorzien, en ze leren gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Verlang je om vanuit je hart en echte verbinding te leven? Wil je je missie in de wereld kunnen zetten? Wil je 'letterlijk' verlichten en de deur openen voor een leven vol geluk en welzijn? 

 

Wil je ook anderen begeleiden om in het reine te komen met zichzelf, hun bewustzijn te verruimen en hun levenskwaliteit/welzijn aanzienlijk te verhogen? Wil je zelf "transformerende" herbronningsprogramma's en begeleiding vormgeven? Hou je van de natuur en energetische methodieken?

 

Dan is deze opleiding iets voor jou!

 

Na de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat.

 

De Opleiding tot Therapeutisch Coach is een jaarprogramma bestaande uit volgende delen:

Deel 1:

6 dagen Zuid-Frankrijk

Deel 2:

2 dagen België 

5 dagen Zuid-Spanje

2 individuele therapeutische coachsessies (van 2x 3u) in België

6 opvolgingsskypes (6x 1u)

een boekenpakket

 

Data worden bepaald in overleg met geïnteresseerden

Inhoudelijk wordt er gefocust op de volgende thema's:

 • Het belang van in het reine te komen met jezelf en te leven vanuit veerkracht en authenticiteit.

 • Kwetsuren, overreacties, patronen, blokkerende overtuigingen leren analyseren, doorwerken en transformeren via verschillende benaderingen en methodieken.

 • Inzicht verwerven in bewustzijns- en trillingsniveau's, en hoe deze te gebruiken om welzijn te verhogen.

 • Universele wetmatigheden begrijpen en leren integreren in persoonlijke ontwikkeling.

 • De natuur en toegevoegde waarde ervan voor transformatiebegeleiding, ervaren en kunnen toepassen.

 • Emoties, triggers en ergernissen leren benutten als ingang voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

 • Zich leren connecteren met verschillende lagen van werkelijkheid en deze leren gebruiken in therapeutische coaching.

 • Het verschil tussen hanteren en oplossen onder de knie hebben.

 • Reiki level 1 & 2  (toegepast in en via de natuur) zijn deel van het programma.

 • Toegepaste benaderingen: bewustzijnswetenschappen, quantumfysica, emotiecoaching, natuurtherapie, EFT (emotional freedom technique), universele wetten en geometrie, energetische codes, NLP (oa. dilts logische levels) energetisch toegepast, reiki, sjamanisme, human design, spirituele psychologie, en andere.

Doelgroep: Professionals die mensen willen kunnen coachen op een dieper transformerend niveau, en anderen willen helpen om hun kwetsuren achter zich te laten en hun hartsmissie te gaan leven.

Geïnteresseerde deelnemers die nog geen natuurcoach zijn, dienen 2 voorbereidende introdagen wandelcoaching te volgen.

Prijs:

 • Deel 1: 2400 € - Deel 2: 3400 €  - cursusmateriaal en versnaperingen zijn inbegrepen. Accommodatie en vervoer zijn niet inbegrepen en kan je vrij kiezen. 

 • € 640 (facultatief): extra voor 2 introductiedagen natuurcoaching. Verschillende data & locaties mogelijk.

 

Interesse in de opleiding? Meld je aan voor de opleiding. Lut Van Mossevelde contacteert je dan telefonisch om te bekijken of de verwachtingen van beide kanten compatibel zijn. (intakegesprek)

 

Foto_LutVanMossevelde_Pagina_Overons.jpg

Trainer/coach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lut Van Mossevelde

bottom of page