top of page

Missie en visie

Waarden

We geloven in en focussen op:

  • Authenticiteit

  • Verbinding

  • Balans

  • Een "down to earth" aanpak

  • Verantwoordelijkheid nemen

  • Creativiteit

  • Fun

Missie

We willen mensen klaarmaken voor de toekomst! 

We willen mensen inspireren om meer vanuit hun ware zelf in het werk en in het leven te gaan staan.  We willen hen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zodat ze in hun volle kracht komen te staan en de beste versie van zichzelf kunnen leven en werken.

We willen organisaties klaarmaken voor de toekomst!

We willen faciliteren bij het veerkrachtiger maken van werkcontexten en het realiseren van meer welzijn. Zodat mensen meer authentiek, vanuit hun beste versie kunnen werken. We geloven in het klaarmaken van leiders en managementteams om de nieuwe contexten vorm te geven. Verandering begint immers vanuit (zelf)leiderschap.

De natuur en natuurcoachingsmethodieken, evenals een Integrale wellbeingaanpak en -visie spelen in de realisatie van onze missie een belangrijke rol.

Visie

Tegen 2025 willen we gekend en erkend zijn als innovator en inspirator op vlak van het realiseren van Duurzame inzetbaarheid d.m.v. natuur en natuurcoachingsmethodieken vanuit een integrale wellbeingaanpak en -visie.

Tegen 2025 willen we een verschil hebben gemaakt.  We beogen een aangenamer klimaat in bedrijven en in de maatschappij. Dit door te focussen op persoonlijke ontwikkeling en organisatie-ontwikkeling.

Tegen 2025 willen we een internationale groep vormen van herbronningscentra/partners die zich bezighouden met dezelfde missie.

bottom of page