top of page

Blueprint discovery

Outdoor blueprint discovery day

Tijdens de “Blueprint discovery” herbronningsdag focussen we op het exploreren van je blauwdruk. We werken samen met jou, via de natuur en wandelcoaching, naar inzichten en persoonlijke groei. We spreken je onbewuste aan en laten je de kracht ervan aan den lijve ervaren.

De herbronningsdag bestaat uit een workshop die buiten plaatsvindt. 

Thema's die aan bod komen zijn o.a.:

  • Wat is wandelcoaching? Nut ervan bij het verhogen van je geluk en gezondheid?

  • Je eigen talenten, passies, waarden en innerlijke drivers (je eigen natuur) ontdekken.

  • Het verhogen van de eigen veerkracht.

  • "Bewust" versus "Onbewust" ervaren, leren en beslissen.

Na deze persoonsgerichte dagopleiding ontvang je een certificaat!

Doelgroep: Professionals die openstaan voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.
Locatie: België - Affligem
Duur:  1 dag
Data: op aanvraag voor teams in organisaties

Trainer/coach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lut Van Mossevelde

Foto_LutVanMossevelde_Pagina_Overons.jpg
bottom of page